FACE COVID-19 : PSYCHOLOGICKÉ RADY – ČO ROBIŤ POČAS KRÍZY?


Dátum: 27 apríla, 2020

Momentálne všetci čelíme náročnému obdobiu, kedy je naša trpezlivosť a psychická odolnosť vystavená poriadnej skúške. Podstatne sa nám zmenšil priestor na denné fungovanie a vykonávanie zaužívaných aktivít, náš pracovný i osobný harmonogram je doslova hore nohami a naša vzájomná koexistencia v domácnostiach je podmienená nemalou dávkou tolerancie a adaptácie. 

Autor Dr. Russ Harris preto vytvoril súbor praktických krokov pre efektívne zvládanie pandémie s využitím princípov ACT terapie (Acceptance and Commitment Therapy).

F = FOCUS = sústreďte sa na to, čo viete kontrolovať 

Pociťovať strach a neistotu sú prirodzené sprievodné javy pri kríze, no čím viac sa sústredíme na prehlbovanie týchto pocitov, tým viac v nás narastá úzkosť a beznádej. A to nám nie je nijak nápomocné, nedokážeme ovplyvniť chod pandémie, ani jej dôsledky. Ale môžeme ovplyvniť naše správanie. Nad reakciami máme totiž väčšiu kontrolu ako nad myšlienkami. A kontrolu dokážeme prevziať s použitím ACT metódy – uznaním svojich myšlienok a pocitov, vrátením sa do svojho tela a ponorením sa do činnosti, ktorú práve vykonávate. 

A = ACKNOWLEDGE = akceptujte a uznajte svoje pocity a myšlienky

S pokojom sledujte všetko, čo sa vo vás odohráva. Prevezmite rolu zvedavého pozorovateľa vášho vnútorného sveta. 

C = COME BACK = vráťte sa do svojho tela

Zamerajte sa na fyzické pocity tela. Efektívne sú dychové cvičenia, či pomalý uvedomelý strečing končatín. Cieľom je opätovne sa spojiť so svojim telom a prevziať čo najviac kontroly nad správaním a konaním, aj napriek neschopnosti ovplyvniť svoje emócie. 

E = ENGAGE = ponorte sa do činnosti, ktorú robíte

Prezrite si okolie a sústreďte sa na činnosť, ktorú robíte, alebo sa zamerajte na zvuky okolo seba, čuch a chuť, či predmety okolo vás. 

C = COMMITTED ACTION = cielené konanie

V tejto fáze je nevyhnutné klásť si otázky a nájsť odpoveď v činnostiach, do ktorých sa následne ponoríte. Ako produktívne využiť čas doma? Ako sa udržať v kondícii? Viem sa zapojiť do zmysluplnej aktivity s ostatnými / sám? Ako viem pomôcť ostatným v rámci možností? …

 O = OPENING UP = otvorte sa

Nedokážeme zabrániť vzniku emócií ako strach, úzkosť, hnev. Ale vieme sa im otvoriť, uznať ich prirodzenosť a nevyčítať si ich. Seba-láskavosť je v týchto časoch dôležitá. Predstavte si, že sa na seba pozeráte očami druhej osoby a chceli by ste sa utešiť a nájsť spôsob, ako sa o seba postarať. A presne tak aj reagujte. 

V = VALUES = významné hodnoty

Odpovedajte si opäť na otázky. Za aké hodnoty ste ochotní postaviť sa? Akými ľuďmi by ste chceli byť po skončení krízy? Ako sa správate voči sebe a ostatným? Akými spôsobmi sa viete postarať o seba počas tohto obdobia?   

I = IDENTIFY RESOURCES = identifikujte zdroje

Spojte sa so svojimi sociálnymi kruhmi, zistite si potrebné núdzové telefónne čísla, identifikujte zdroje pomoci, čerpajte informácie z dôveryhodných zdrojov.

D = DISINFECT & DISTANCE = dezinfikujte & fyzicky sa dištancujte 

Verím, že pre každého samozrejmé, no opakovanie je matka múdrosti. Pravidelná hygiena rúk je nad zlato, rovnako ako aj sociálne dištancovanie sa. Chránite tak nielen seba, ale aj celú spoločnosť. Čím disciplinovanejšie budeme pristupovať k opatreniam, tým rýchlejšie sa vrátime do života, na aký sme zvyknutí.