DOTAZNÍK PROBLÉMOV ADHD


Dátum: 11 februára, 2021

Tu nájdete súbor problémov, ktoré sa často vyskytujú u ľudí ADHD. Tieto problémy sú rozdelené do piatich oblastí, ktoré zodpovedajú konkrétnym psychickým funkciam, ktoré sú práve u ľudí s ADHD výrazne oslabené. 
Túto tabuľku môžete využiť na zaznamenanie problémov u seba, alebo svojich klientov a následne na tieto problémové oblasti môžete zacieliť svoju intervenciu alebo snahu o osobný rast.