PERMA – EVIDENCE BASED MODEL ŠŤASTIA


Dátum: 27 apríla, 2020

Šťastie. Pre každého znamená niečo iné, no jedno máme spoločné – všetci po ňom prahneme. Celý náš život smerujeme za cieľom byť šťastní. Existuje mnoho spôsobov, ako dosiahnuť túto ,,destináciu“. Jedným z nich je aj Seligmanov (profesor, zakladateľ pozitívnej psychológie) teoretický model šťastia (PERMA), ktorý pomáha porozumieť jednotlivým prvkom, ktoré nám prinášajú šťastie a čo môžeme urobiť pre to, aby sme maximalizovali každý z nich a dosiahli tak zmysluplný a spokojný život. S daným modelom pracujem pri konzultáciách a úspešne tak pomáham ľuďom uchopiť ich vidinu šťastia a premeniť ju na realitu.

P = POSITIVE EMOTIONS  (pozitívne emócie)

Prvok, ktorý je azda najočividnejšie prepojený so šťastím. Pod pozitívnymi emóciami nerozumieme iba momentálnu dobrú náladu a úsmev na perách, ale schopnosť ostať optimistickými a vnímať minulosť, prítomnosť a budúcnosť z konštruktívneho hľadiska.

E = ENGAGEMENT (angažovanie sa)

Aktivity, ktoré napĺňajú našu potrebu zapájať sa a pri ktorých pociťujeme pokoj, sústredenie a radosť. Tieto aktivity by sme mohli klasifikovať, ako keď nám čas skutočne ,,letí“. Pre spokojný život je nevyhnutné nájsť činnosti, ktoré nás doslova pohltia do daného okamihu. Rozširujeme si tak našu inteligenciu, kognitívne i emočné schopnosti. 

R = RELATIONSHIPS (vzťahy)

Vzťahy a sociálne prepojenia sú jedným z najdôležitejších elementov pre zmysluplný život. Človek je sociálny tvor a chceme či nie, závisíme od sociálnych prepojení. Každý z nás má zakódovanú potrebu cítiť sa milovaný, podporovaný, oceňovaný druhými. Pozitívne vzťahy s druhými majú rozhodujúci dopad na naše fungovanie. 

M = MEANING (zmysel)

Odkazuje na zmysel nášho života a smer, akým sa uberáme. Čo považujeme za hodnotné, aký vyšší zmysel a prepojenia v živote hľadáme. 

A = ACCOMPLISHMENT (úspechy)

Stanovenie si uskutočniteľných životných cieľov a ambícií nám pomôže dosiahnuť pocit hrdosti a naplnenia. Už len vynaloženie úsilia na dosiahnutie týchto cieľov nám prináša uspokojenia a zadosťučinenia. 

Pri konzultáciách využívam otázky z PERMA PROFILER dotazníka, ktoré idú do hĺbky daných segmentov, vďaka čomu sa dostaneme až ku koreňu problému a spoločne tak nachádzame fungujúce riešenia pre spokojnejší život.