IKIGAI


Dátum: 28 apríla, 2020

Čo je váš dôvod vstať ráno z postele? Čo vám dodáva silu a poháňa vás vpred? Aký je váš zmysel života? Tieto otázky si kladieme od nášho narodenia. A odpoveď leží priamo pred nami. 

IKIGAI (vyslovuj „Ick-ee-guy“) pochádza zo spojenia japonských slov ,,iki“ (žiť) a ,,gai“ (dôvod). Práve v tejto východnej krajine sa zrodil celosvetovo úspešný koncept, ktorý hľadá zmysel bytia a na ktorom zakladám svoje kariérne poradenstvo.

Najúčinnejší faktor prispievajúci k zdraviu, vitalite a spokojnosti človeka je práve definovanie si zmyslu nášho bytia. Ak nám chýba, aj napriek dodržiavaniu správnej životosprávy, dostatku pohybu a celkovému fungovaniu ako podľa príručky, stále môžeme tápať a točiť sa v kruhu hľadajúc recept na šťastie. Podľa prieskumu spoločnosti Gallup, až 85% ľudí je nespokojných so svojou prácou, čo činí iba mizivých 15% ľudí, ktorých naozaj napĺňa. Práve koncept Ikigai prostredníctvom analýzy niekoľkých segmentov ponúka elegantné riešenie pre váš kariérny status a napovedá, akou cestou sa uberať.

ikigai-schema

Ikigai má za úlohu nájsť balans, kde sa vaše vášne a talenty stretávajú s produktmi / službami / zručnosťami, ktoré svet potrebuje a je ochotný za ne zaplatiť. Hoci sa koncept používa na definovanie finančných aspektov života, je výborný aj na prácu s našim duševným stavom. Ikigai je konvergenciou štyroch primárnych elementov: 

  • PASSION – Čo vás baví a napĺňa? Napĺňa vás skutočne to, čo robíte? Viete s entuziazmom hovoriť o vašom povolaní? Ste emočne spätí s výsledkom vašej práce? Ak by ste sa nemuseli obávať o finančnú stabilitu, venovali by ste sa aj naďalej tomu, čo robíte teraz? 
  • MISSION – Čo svet potrebuje? Pomáhate vyriešiť reálny problém? Je dopyt po vašej ponuke? Sú ľudia ochotní vymeniť svoje zdroje (peniaze, čas, pozornosť, dôvera a pod.) pre kúpu toho, čo ponúkate? 
  • VOCATION – V čom ste dobrí? Aké jedinečné zručnosti máte? V akých talentoch vynikáte? Máte osvedčené skúsenosti s vašou zručnosťou? 
  • PROFESSION – Za čo môžete dostať zaplatené? Akú službu, produkt či ponuku môžete vytvoriť, ktorá prináša ostatným hodnotu? Ste platení za to, čo robíte? Máte / môžete si eventuálne vytvoriť slušné živobytie tým, čo robíte? Je zdravá dávka konkurencie vo vašom odvetví? 

Podrobnou analýzou daných elementov spoločne prídeme na odpovede, kadiaľ by ste sa mali uberať, aby ste našli aj vy svoj Ikigai.