Čomu sa venujem

Psychológia

Na každý problém existuje riešenie. Akokoľvek zložitá sa zdá byť vaša situácia, otvorenou komunikáciou a aplikovaním tých správnych metód z nej nájdeme východisko.

Výchovné poradenstvo

Pôsobím ako psychológ a výchovný poradca na gymnáziu a ako vychovávateľ v špeciálnej internátnej škole pre deti s ADHD v Bratislave.

ADHD

Čo je to ADHD? Ako zvládnuť dieťa s ADHD? Môžu aj dospelí trpieť ADHD? Aká je liečba ADHD?
Vďaka vlastnej skúsenosti s poruchou pozornosti ponúkam skutočné riešenia individuálne šité na mieru.

Sebarozvoj

Konzultácie vediem za pomoci inovatívnych metód a celosvetovo úspešných konceptov. Spoločne tak pracujeme na odstránení psychologických príčin vašich problémov a zároveň nájdeme tú správnu cestu k vášmu rastu a sebarealizácii.

O mne

Psychológ s ADHD? Na prvý pohľad irónia, no práve vďaka skúsenostiam s poruchou pozornosti na vlastnej koži dokážem ponúknuť potrebnú empatiu, osobitý prístup a individuálne riešenia pre každého jedného, kto sa na mňa obráti s prosbou o pomoc.

A ako sa moja cesta začala? Osem rokov štúdia psychológie v Brne na Masarykovej Univerzite vyústilo do pozície učiteľa angličtiny a výchovného poradcu v Liečebno-výchovnom sanatóriu v Bratislave určenom pre chlapcov s ADHD. Ako psychológ a výchovný poradca tiež pôsobím na Gymnáziu Vazovova. Od tohto roku som ako externý expert súčasťou projektu zameranom na kariérne poradenstvo vo Výskumnom Ústave Detskej psychológie a patopsychológie. Absolvoval som stáž pre neziskovú organizáciu Teach for Slovakia a ročný vzdelávací program na Komenského Inštitúte. To však nie je jediná moja väzba s Komenským. Mal som tú česť zahrať si v divadelnej hre o živote J.A. Komenského. Život psychológa s ADHD sa však nemusí točiť iba okolo diagnóz a poradenstva. Istý čas som sa venoval stand-up komédii, či zlatý klinec na záver – reprezentoval som Slovensko na Majstrovstvách Európy v Lacrosse.

Služby

Videá

Toto krátke video som vytvoril pre skupinku asistentov učiteľov a v ktorom som sa pokúsil popísať základne TIPY v oblastiach: 1) impulzivity, 2) hyperaktivity, 3) Nepozornosť, 4) Dezorganizovanosť, 5) Sociálne problémy, 6)Precitlivenosť, 7) Nekonvenčnosť, 8) Preťaženie, 9) Manažment času

Webinár o ADHD pre učiteľov, ktorý sme realizovali formou odpovedí na vopred zaslané otázky od účastníkov. Myslím, že som odpovedal na väčšinu kladených otázok, ale kto by si to pamätal :)

Webinár pre rodičov a iných zainteresovaných, ktorý bol realizovaný formou úvodnej prednášky o teórií ADHD a následných odpovedí na vopred zadané otázky od účastníkov.

1 2 3